Home / wp20 (page 2)

wp20

แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันของผู้กู้

     คณะกรรมการดำเนินการ  ในการประชุมครั้งที่ 8/2560  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560  เห็นชอบกำหนดแนวปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันของผู้กู้   ประกาศฯ ตามเอกสารแนบท้าย

Read More »

ขายบ้านชั้นเดียว ที่ดินกว้าง

     บ้านชั้นเดียวอยู่ในที่ดิน ๑ไร่ ๒๓๗ ตารางวา ยกพื้นสูง๓ ระดับ ๐.๘-๑-๑.๒๐ ม. เนื้อที่บ้านรวมระเบียง ราว ๑๘๐ ตร.ม. มีสองห้องนอน พื้นปาร์เก้ไม้สัก กว้าง ราว๓๐ ตร.ม และ ๒๗.๕ ตร.ม ห้องนอนเล็กมีห้องน้ำภายใน และที่ห้องโถง(พื้นกระเบื้อง )ก็มีห้องน้ำ  มีประตูแยก ห้องครัว(พื้นกระเบื้อง)เป็นสัดส่วน มีเคาน์เตอร์ในครัว หลังคาใช้กระเบื้องซีแพคโมเนีย ยกสูงมาก  ติดต่อตรงที่ อ.วันสุรีย์ (จิ๊บ) โทร ๐๘๑-๙๕๘-๗๗๑๓ รายละเอียดบ้านเพิ่มเติม

Read More »

แนวปฏิบัติกรณีสมาชิกที่มีภาระหนี้เงินกู้ หรือภาระผูกพันอื่น ลาออกจากหน่วยงานต้นสังกัด

     คณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2560  เมื่อวันที่  24  กุมภาพันธ์ 2560  พิจารณาทบทวน ปรับปรุง แนวปฏิบัติกรณีสมาชิกที่มีภาระหนี้เงินกู้ หรือภาระผูกพันอื่น ลาออกจากหน่วยงานต้นสังกัด  รายละเอียดตามประกาศที่แนบ ประกาศแนบท้าย

Read More »

สวัสดิการสำหรับสมาชิกที่ไม่มีบุตร

คณะกรรมการดำเนินการ ชุด 21 ในการประชุมครั้งที่  4/2560 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 เห็นชอบกำหนดสวัสดิการสำหรับที่ไม่มีบุตร รายละ 2,000 บาท โดยต้องมีอายุ 50 ปีขึ้นไป  และอายุสมาชิก 120 เดือนขึ้นไป ทั้งนี้ คู่สมรสเป็นสมาชิกด้วย มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการนี้ในฐานะสมาชิก รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย ประกาศแนบท้าย

Read More »