Home / ประชาสัมพันธ์ทั่วไป / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

ตามที่สหกรณ์ฯ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สินเชื่อ จำนวน 1 ตำแหน่ง นั้น บัดนี้ สหกรณ์ฯ ได้ทดสอบวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์ฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์และงานสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์  และความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตามประกาศที่แนบท้าย

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

About wp20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *