Home / ประชาสัมพันธ์ทั่วไป / รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

ตามที่สหกรณ์ฯ ประกาศรับสมัครสมาชิกเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งคระกรรมการดำเนินการ ตำแหน่งประธานกรรมการ 1 ตำแหน่ง และตำแหน่งกรรมการดำเนินการ 7 ตำแหน่ง  ระหว่างวันที่ 11 ก.ย. 60 – 31 ต.ค. 60 นั้น

บัดนี้ ครบกำหนดเวลาเปิดรับสมัครแล้ว  มีผู้สมัครตำแหน่งประธานกรรมการ จำนวน 1 คน  และตำแหน่งกรรมการ จำนวน 8 คน  โดยขอให้สมาชิกไปใช้สิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งในประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 20 ธ.ค. 60  เวลา 11.30 – 13.00 น.

 

รายชื่อผู้สมัครคณะกรรมการดำเนินการ

About wp20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *