ทำบุญวันเกิด

โครงการ “ทำบุญครบรอบวันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์” (1 กุมภาพันธ์) ”  เมื่อวันที่ 1  ก.พ. 62 ณ วัดสโมสร  ต.หัวตะพาน อ.ท่าศาลา  จ.นครศรีธรรมราช