เชิญชวนสมาชิกฝากเงินสวัสดิการออมทรัพย์วันเกิด

สหกรณ์ฯ ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านที่มีวันเกิด ตรงกับเดือนกรกฎาคม ให้มาฝากเงินเพิ่ม จำนวน 400 บาท สำหรับสมาชิกท่านมีบัญชีออมทรัพย์วันเกิดแล้ว และเปิดบัญชีใหม่ จำนวน 400 บาท สำหรับท่านที่ไม่มีบัญชีออมทรัพย์วันเกิด โดยสหกรณ์ฯ จะสมทบให้เพิ่มอีก 400 บาท เท่ากัน ทันที

5

About wp20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *