เป็นสมาชิกนานเท่าไร จึงจะกู้เงินเพื่อซื้อบ้านได้

เอกสารแนบ

About wp20