สหกรณ์ฯ กำหนดเงื่อนไขการฝากเงิน

สหกรณ์ฯ กำหนดเงื่อนไขการฝากเงิน เข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษ ทวีทรัพย์ และเงินฝากระยะยาวอื่น ๆ ที่อาจกำหนดขึ้นในภายหน้า ตั้งแต่ 1,000,001.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งบาท) ขึ้นไป ต่อบัญชีต่อครั้ง จะต้อง     ฝากเงินอยู่ในบัญชีอย่างน้อย 60 วัน นับแต่วันที่ฝากเงิน

รวมทั้งกรณีฝากเงินเข้าบัญชีเดียวกันหลายครั้งในวันเดียวกัน หากมียอดเงินฝากรวมตั้งแต่ 1,000,001.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งบาท) ขึ้นไป ด้วย

ดูประกาศฯ เพิ่มเติม

 

About thanyaporn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *