เปิดให้บริการโครงการเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ-เอนกประสงค์

สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการโครงการเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ-เอนกประสงค์  อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ (5.95% และ 5.75%)
รายละเอียดดังนี้

1)เพื่อการเคหะ  ได้แก่ ซื้อที่ดินพร้อมบ้าน ห้องชุด  หรือเพื่อปลูกสร้างบ้าน   หรือเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมบ้าน  อันเนื่องจากสถาบันการเงินอื่น และ

2)เพื่อการเอนกประสงค์ (ไม่มีสิทธินำดอกเบี้ยไปลดหย่อนภาษี) ได้แก่ เพื่อชำระหนี้ของสหกรณ์ฯ ชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น และหรือเพื่อการเอนกประสงค์อื่น ๆ

 

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การกู้เป็นไปตามประกาศฯ เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ฯ  และประกาศฯ เงินกู้พิเศษเพื่อการเอนกประสงค์

 

ดูประกาศฯ เพิ่มเติม

 

About thanyaporn