โครงการ บ้านภัทรโมเดิร์นโฮม

ด้วยโครงการ บ้านภัทรโมเดิร์นโฮม ได้เสนอสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกฯ  ที่สนใจซื้อบ้านโครงการ  จะได้รับส่วนลดทันทีสูงสุด 200,000 บาท  พิเศษของแถมมากมาย  คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23  ในการประชุมครั้งที่ 12/2562  เมื่อวันที่ 26  กันยายน พ.ศ. 2562  ได้พิจารณาเห็นว่า เป็นประโยชน์กับสมาชิกที่สนใจ  จึงมีมติเห็นชอบให้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ของสหกรณ์ฯ  เผยแพร่เพื่อทราบ

ทั้งนี้ หากสมาชิกท่านใดสนใจ สามารถขอรับหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ได้ ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ เพื่อนำไปใช้รับส่วนลด

 

ประกาศฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About thanyaporn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *