วาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

สหกรณ์ฯ กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 12.00 น.  เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมใหญ่   อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์    โดยกำหนดเวลาในการลงทะเบียนหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ   และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่                      เวลา 11.00 – 13.30 น.  เท่านั้น    (จับรางวัลแรกเวลา 12.30 น.)               

 

วาระการประชุมใหญ่ประจำปี_2562

 

About thanyaporn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *