วาระการประชุมใหญ่-คัดเลือกผู้สอบ เลือกตั้งกรรมการ และเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ

 

วาระการประชุมใหญ่-คัดเลือกผู้สอบ เลือกตั้งกรรมการ และเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ

 

About thanyaporn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *