วาระการประชุมใหญ่-ประธานแจ้งให้ทราบและรับรองรายงานการประชุม

 

วาระการประชุมใหญ่-ประธานแจ้งให้ทราบและรับรองรายงานการประชุม

 

About thanyaporn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *