รายงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562  เมื่อวันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562  เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุมใหญ่  อาคารไทยบุรี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  รายงานการประชุมตามไฟล์ที่แนบ

 

รายงานประชุมใหญ่2562

 

 

 

About thanyaporn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *