เงินกู้สามัญ-สู้ภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19)

คณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 63 เห็นชอบให้เปิดบริการเงินกู้สามัญสู้ภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19)  วงเงินกู้ตั้งแต่ 60,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท  อัตราดอกเบี้ย 6.10% ต่อปี  ผ่อนชำระหนี้ไม่เกิน 60 เดือน

  • ให้สมาชิกส่งสลิปเงินเดือนล่าสุดให้สหกรณ์ฯ คำนวณก่อน

 1.  ทาง inbox facebook : wusaving  หรือ

2.  fax  :  3172  

 

ประกาศฯ เงินกู้สามัญสู้ภัยไวรัสโคโรนา-2563

 

About thanyaporn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *