มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

คณะกรรมการดำเนินการ  ในการประชุมครั้งที่ 6/2563  เมื่อวันที่ 27  มี.ค. 63  ได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

ประกาศฯ มาตราการป้องกันฯ

 

About thanyaporn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *