สหกรณ์ฯ เชิญชวนสมาชิกประกวดภาพถ่ายหัวข้อ “พอเพียง สู้ภัยโควิด-19”

สหกรณ์ฯ เชิญชวนสมาชิกประกวดภาพถ่ายหัวข้อ  “พอเพียง สู้ภัยโควิด-19”  ชิงเงินรางวัลรวม 5,000 บาท  สมาชิก 1 คน มีสิทธิ์ส่งภาพประกวดได้
คนละไม่เกิน 3 ผลงาน  ระหว่างวันที่ 15 มิ.ย. – 15 ก.ค. 63  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครการประกวดภาพถ่ายดังนี้

 

About thanyaporn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *