เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ – เคหะสุขใจ

สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ – เคหะสุขใจ ตั้งแต่บัดนี้  – 30 ก.ย. 64

-ทำประกัน วงเงินกู้ไม่เกิน 7 ลบ. อัตราดอกเบี้ยคงที่ งวดที่ 1-36 = 3.50%   อัตราดอกเบี้ยลอยตัว งวดที่ 37 เป็นต้นไป = 5.00%

-ไม่ทำประกัน วงเงินกู้ไม่เกิน 5 ลบ.  อัตราดอกเบี้ยคง  งวดที่  1-36 = 3.75%  อัตราดอกเบี้ยลอยตัว  งวดที่ 37 เป็นต้นไป  = 5.25%

 

ประกาศฯ เงินกู้พิเศษเคหะ-เคหะสุขใจ

About thanyaporn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *