โครงการ “วันออมแห่งชาติ” 26 ต.ค. – 9 พ.ย. 63

สหกรณ์ฯ จัดโครงการ “วันออมแห่งชาติ”  ระหว่างวันที่ 26 ต.ค. – 9 พ.ย. 63

-กิจกรรมที่ 1 สมัครสมาชิก / สมาชิกสมทบ(ลูกจ้างชั่วคราว) รับสมนาคุณ 50 บาท / บัตรชิงโชค

-กิจกรรมที่ 2 เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์วันเกิด (3.50%) 524 บาท สหกรณ์ฯ สมทบทันที 524 บาท

-กิจกรรมที่ 3 เปิดบัญชีออมทรัพย์เกษียณสุขใจ  (3.15%) 2,000-100,000 บาท รับบัตรชิงโชค

-กิจกรรมที่ 4 ฝากเงินบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป ออมทรัพย์พิเศษ ทวีทรัพย์  5,000 บาทขึ้นไป และเกษียณสุขใจ 5,000-100,000 บาท รับบัตรชิงโชค

-กิจกรรมที่ 5 เข้าร่วมโครงการ “Happy life saving” รับสมนาคุณ 50 บาท / บัตรชิงโชค

 

 

ประกาศฯ วันออมแห่งชาติ

About thanyaporn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *