สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้สามัญ – Smart Refinance 1/2564

สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้สามัญ – Smart Refinance 1/2564  อัตราดอกเบี้ย 5.80% ต่อปี ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน  วงเงินกู้ขั้นต่ำ 500,000 บาท  สูงสุดไม่เกิน 3 ลบ.

คุณสมบัติผู้กู้

1.อายุสมาชิก 60 เดือนขึ้นไป
2.มีหนี้เงินกู้สามัญ / พิเศษ / ฉุกเฉิน ตั้งแต่ 2 สัญญาขึ้นไป
3. มีเงินได้คงเหลือสุทธิ กรณีรับไม่เงินเพิ่ม 1,500 บาท  และรับเงินเพิ่ม 5,000 บาท

 

วงเงินให้บริการ 90 ลบ.  ยื่นคำขอกู้ ระหว่างวันที่ 1-8 ของทุกตั้ง  ตั้งแต่บัดนี้ – 8 มี.ค. 64

สนใจติดต่อน้องอัส โทร. 73172

 

ประกาศฯ การให้บริการเงินกู้สามัญฯ

 

About thanyaporn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *