เปิดให้บริการเงินกู้เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้สามัญเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  วงเงินไม่เกิน 30,000 บาท  ผ่อนชำระไม่เกิน 60 งวด  อัตราดอกเบี้ย 4.50% ต่อปี ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน  เงินได้สุทธิของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน คงเหลือไม่น้อยกว่า 500 บาท  สนใจยื่นคำขอได้ตั้งแต่บัดนี้ – 15 ม.ค. 63

 

 

ประกาศฯ เงินกู้สามัญเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

 

About thanyaporn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *