เปิดให้บริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน-ฝ่าวิกฤต COVID-19

สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน-ฝ่าวิกฤต COVID-19  วงเงินไม่เกินมูลค่าหุ้น  และไม่เกิน 30,000 บาท  อัตราดอกเบี้ย  3.80%  ต่อปี  (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)  ผ่อนชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 12 งวด  โดยเอกสารที่ใช้  มีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และใบแจ้งเงินเดือน มี.ค. 63  และเดือนล่าสุด

 

ประกาศ-ฉุกเฉินโควิด19_2564

 

About thanyaporn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *