เงินกู้พิเศษ (ใช้สิทธิรับเงินปันผลเป็นประกัน)

สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้พิเศษ (ใช้สิทธิรับเงินปันผลเป็นประกัน)  ให้สมาชิกที่มีอายุไม่น้อยกว่า 12 งวดเดือน  อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี รับเงินกู้ได้ 90% ของเงินปันผล ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท  ไม่คำนวณเงินได้คงเหลือ  ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค. – 31 ส.ค. 64  เวลา 09.00 – 12.00 น.  และ 13.00 – 15.00 น. สิ่งที่ต้องเตรียมมา ดังนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวพนักงาน (ไม่หมดอายุ)
2. ใบแจ้งเงินเดือนล่าสุด

ดูประกาศฯ เงินกู้พิเศษฯ เพิ่มเติม

ประกาศฯ การกำหนดอัตราเงินปันผลประมวลผล

แบบฟอร์ม

  1. พิมพ์-คำขอกู้และหนังสือสัญญาฯ (พิมพ์หน้า-หลัง เท่านั้น)
  2. พิมพ์-หนังสือยินยอมให้หักจากเงินฝาก

 

About thanyaporn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *