สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้สามัญ-รีไฟแนนซ์สู้ภัยโควิด-19

สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้สามัญ-รีไฟแนนซ์สู้ภัยโควิด-19  เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่มีภาระหนี้กับสหกรณ์ฯ กู้เงินเพื่อรวมภาระหนี้ทุกสัญญา  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.0 ต่อปี!! (มีเงินเฉลี่ยคืน)…. ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 150 งวด  วงเงินกู้ตั้งแต่ 60,000 – 3,000,000 บาท* (ปิดภาระหนี้เดิม ฝากเงิน และค่าประกันชีวิต(ถ้ามี))(*กรณีกู้เงินประเภท  จะไม่มีสิทธิกู้เงินประเภทอื่น  เว้นแต่จะผ่อนชำระตามประกาศฯ นี้ อย่างน้อย 4 งวด )

คุณสมบัติผู้กู้

  • มีภาระหนี้เงินกู้กับสหกรณ์ฯ
  • อายุสมาชิกไม่น้อยกว่า 36 เดือน
  • เงินได้คงเหลือหลังหักฯ ไม่น้อยกว่า 1,500 บาท

คุณสมบัติผู้ค้ำประกัน

  • อายุสมาชิกไม่น้อยกว่า 12 เดือน
  • เงินได้คงเหลือหลังหักฯ ไม่น้อยกว่า 2,000 บาท

เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย 64 –  8 ก.ย. 64    **ติดต่อสอบถาม 73172-3 (น้องอัส),         

ประกาศฯ 

 

About thanyaporn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *