ขอเชิญสมาชิกลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ฯ เชิญชวนสมาชิกใช้สิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้ง ในวันศุกร์ที่ 17 ธ.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. จ่ายค่าสมนาคุณเมื่อลงคะแนนเสร็จ คนละ 500 บาท โดยเขตหยั่งเสียงเลือกตั้งที่ 1 ได้กำหนดให้แต่ละหน่วยงาน ใช้สิทธิตามหน่วยเลือกตั้ง และช่วงเวลาที่สหกรณ์ฯ กำหนด สอบถามเพิ่มเติมที่ 73172

 

ประกาศฯ ข้อปฏิบัติการหยั่งเสียงเลือกตั้ง (ดูข้อมูลหน่วยเลือกตั้ง และช่วงเวลา)

 

About thanyaporn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *