สหกรณ์ฯ ได้รับรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ด้านการออม ระดับดีเด่น

สหกรณ์ฯ ได้รับรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2564 ด้านการออม ระดับดีเด่น จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมกับ      สหกรณ์ฯ ด้วยดีเสมอมา

 

รับชมคลิปวีดิโอผ่านลิ้งค์    https://youtu.be/T4lprzKmIhw

 

 

 

About thanyaporn