สหกรณ์ฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบวิชาชีพบัญชี และความรู้ความสามารถการปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี

สหกรณ์ฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบวิชาชีพบัญชี และความรู้ความสามารถการปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี  รายละเอียดตามประกาศฯ แนบท้าย

 

ประกาศฯ รายชื่อฯ

 

About thanyaporn