สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์โครงการ 1 / เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่น ๆ

สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์โครงการ 1 / เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่น ๆ อัตราดอกเบี้ยถูก  มีเงินเฉลี่ยคืน ผ่อนนาน
ตั้งแต่บัดนี้ – 8 ธ.ค. 66  วงเงินรวมไม่เกิน 100 ลบ.  สนใจสอบถาม T. 73172-3

ดูประกาศฯ เพิ่มเติม