สหกรณ์ฯ รับสมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ฯ รับสมัครสมาชิกเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ  ตำแหน่งประธานกรรมการ 1 ตำแหน่ง  และตำแหน่งกรรมการดำเนินการ  6  ตำแหน่ง  ระหว่างวันศุกร์ที่ 15 ก.ย. 66 – วันอังคารที่ 31 ต.ค. 66  ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. เท่านั้น  โดยสามารถรับใบสมัครฯ ได้ที่สำนักงานสหกรณ์ฯ  หรือดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์สหกรณ์

ประกาศฯ รับสมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

ดาวน์โหลดใบสมัคร  (พิมพ์หน้า-หลัง เท่านั้น)