สหกรณ์ฯ รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปีบัญชี 2567 – 2568

สหกรณ์ฯ รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปีบัญชี 2567 – 2568  ระหว่างวันศุกร์ที่ 15 ก.ย. 66 – วันอังคารที่ 31 ต.ค. 66  ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. เท่านั้น  โดยสามารถรับใบสมัครฯ ได้ที่สำนักงานสหกรณ์ฯ  หรือดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์สหกรณ์

ประกาศฯ รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปีบัญชี 2567 – 2568

ใบสมัคร