เงินกู้สามัญ-สร้างสรรค์คุณภาพชีวิต (โครงการ 3)

สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้สามัญ-สร้างสรรคุณภาพชีวิต (โครงการ 3)  วงเงินสูงสุด 4.5 ล้านบาท  ผ่อนสูงสุด 180 งวด  อัตราดอกเบี้ยพิเศษ มีเงินเฉลี่ยคืน 5.50% ต่อปี

ดูรายละเอียดตามประกาศฯ