สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินฝากโครงการ “ออมทรัพย์พิเศษ รุ่น ออมสั้น-ดอกสูง”  อัตราดอกเบี้ย 2.15% ต่อปี  ฝากเพียง145 วัน  รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 15 ล้านบาท  ฝากก่อนได้ดอกเบี้ยก่อน

ดูรายละเอียดประกาศฯ เพิ่มเติม