สหกรณ์ฯ ขอเชิญสมาชิก/สมาชิกสมทบ เข้าร่วมโครงการ “สอนเกษตร : ปลูกผักกินได้”

สหกรณ์ฯ ขอเชิญสมาชิก/สมาชิกสมทบ เข้าร่วมโครงการ “สอนเกษตร : ปลูกผักกินได้” ในศุกร์ที่ 19 ส.ค. 65 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ศูนย์สาธิตและพัฒนานวัตกรรมเกษตรเทิดพระเกียรติ ร.9 (สวนกล้าดี) 30 ท่านแรกได้รับเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว สมัครได้โดย Scan QR-code หรือผ่านลิ้งค์ https://forms.gle/CNMLMuNF2HYFYCbf9