สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้สามัญ-ช้อปดีมีคืน 2566 WUsavings

สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้เพื่อสามัญ-ช้อปดีมีคืน 2566 WUsavings  เพื่อซื้อสินค้าและบริการตามเงื่อนไขของโครงการการรัฐ  “ช้อปดีมีคืน 2566”  เท่านั้น อัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี  ขั้นต่ำ 10,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 40,000 บาท ให้สิทธิการกู้คนละ 1 ครั้ง  ผ่อนชำระหนี้ไม่เกิน 36 งวด

 

ประกาศฯ เงินกู้สามัญช๊อบดีมืคืน-2566

หลักเกณฑ์การซื้อสินค้าของสรรพากร