สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้สามัญ Covid-19

สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้สามัญต้านภัย Covid-19  ขั้นต่ำ 100,000 บาท ไม่เกิน 500,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 5.00% ต่อปี  สามารถดูรายละเอียดได้ตามประกาศฯ  เงินกู้สามัญต้านภัย-Covid-19-2-5-65