Home / ข่าวสมัครงาน

ข่าวสมัครงาน

ผลการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

คณะกรรมการดำเนินการ  ในการประชุมครั้งที่  9/2561  เมื่อวันที่  29  มิถุนายน  2561   เห็นชอบให้ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ  โดยลำดับที่ 1  เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก  และลำดับที่ 2 เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกสำรอง  รายชื่อตามประกาศที่แนบ   ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

Read More »