Home / ข่าวสมัครงาน

ข่าวสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

สหกรณ์ฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ตำแหน่งสินเชื่อ โดยสหกรณ์ฯ กำหนดสอบสัมภาษ์  ในวันพุธที่ 20 เดือนมิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมส่วนกิจการนักศึกษา อาคารไทยบุรี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

Read More »