Home / ข่าวสมัครงาน

ข่าวสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

ตามที่สหกรณ์ฯ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ จำนวน 1 อัตรา บัดนี้หมดเขตกำหนดรับสมัครแล้ว  สหกรณ์ฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนตามไฟล์ที่แนบ   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

Read More »