ติดต่อสหกรณ์

Get in touch

Location

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161

Contact Us

Phone : 075-673-172-3

Our Hours

จันทร์-ศุกร์ 09:00 – 15:00 น.

ธนาคารกรุงไทย  สาขาท่าศาลา  ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี  828-1-46520-4

ธนาคารออมสิน  สาขาท่าศาลา  ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 053280810697