ดาวน์โหลด รายงานกิจการ ประจำปี 2563

สหกรณ์ฯ ขอเชิญสมาชิกเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563  ในวันพุธที่ 23 ธ.ค. 63  เวลาลงทะเบียนเข้าประชุมใหญ่ และ เวลาในการหยั่งเสียงเลือกตั้ง
ตั้งแต่เวลา 11.00 – 13.30 น.

ดาวน์โหลด รายงานกิจการประจำปี 2563

 

About thanyaporn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *