เปิดให้บริการเงินกู้สามัญ – เพื่อการสัมมนาและท่องเที่ยว

สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้สามัญ – เพื่อการสัมมนาและท่องเที่ยว  อัตราดอกเบี้ย  6.15%  ต่อปี  1)ในประเทศ ไม่เกิน 50,000 บาท  ผ่อนชำระไม่เกิน 36 งวด  2)ต่างประเทศ  ไม่เกิน 100,000 บาท  ผ่อนชำระไม่เกิน  60 งวด สำหรับสมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 6 เดือน  เงินได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายทุกรายการแล้ว  จะต้องมีเงินได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 1,500 บาท  โดยเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 62 – 31 ม.ค. 63

 

ดูประกาศเพิ่มเติม

 

About thanyaporn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *