Home / ประชาสัมพันธ์ทั่วไป / รับส่วนลดพิเศษ 2% กับโครงการ กัลปพฤกษ์ นครศรีธรรมราช

รับส่วนลดพิเศษ 2% กับโครงการ กัลปพฤกษ์ นครศรีธรรมราช

ด้วยบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)  ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในเครือเจริญโภคภัณฑ์  เจ้าของโครงการกัลปพฤกษ์แกรนด์ นครศรีธรรมราช  อาคารชุดเพื่อการพักอาศัย  สูง 8 ชั้น 2 อาคาร  จำนวนยูนิตทั้งสิ้น 436 ยูนิต ตั้งอยู่ถนนพัฒนาการคูขวาง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช ติดกับห้างเทสโกโลตัสนครศรีธรรมราช

     ในการนี้ โครงการฯ ได้เสนอสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด   ที่สนใจซื้อ จากโปรโมชั่นที่มีผลเป็นปัจจุบันอยู่แล้ว  จะได้รับส่วนพิเศษอีก 2%  คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23                      ในการประชุมครั้งที่ 8/2562  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ได้พิจารณาเห็นว่า เป็นประโยชน์กับสมาชิกที่สนใจ                จึงมีมติเห็นชอบให้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ของสหกรณ์ฯ  เผยแพร่เพื่อทราบ

ทั้งนี้ หากสมาชิกท่านใดสนใจ สามารถขอรับหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ได้ ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ เพื่อนำไปใช้สิทธิ์รับส่วนลดพิเศษ 2% กับโครงการฯ ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

                  

               


                     

About thanyaporn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *