เงินกู้สามัญวิสาหกิจเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพเสริม

สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการเงินกู้สามัญวิสาหกิจเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพเสริม  รายละไม่เกิน  100,000 บาท  ผ่อนชำระหนี้ระยะเวลาไม่เกิน 36 งวดเดือน  เงินได้คงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า 2,500 บาท  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.75 ต่อปี ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน  สมาชิกท่านใดสนใจยื่นกู้ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 29 พ.ค. 63

 

ประกาศฯ

About thanyaporn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *