สหกรณ์ฯ รับสมัครทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ ประจำปี 2563

สหกรณ์ฯ รับสมัครทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ ประจำปี 2563  วงเงิน 100,000 บาท  ในระดับประถมศึกษา,  มัธยมศึกษา/ปวช.,  ปวส./ อนุปริญญาตรี/ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ระหว่างวันที่ 4 มิ.ย. – 31 ส.ค. 63  สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม  และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่

 

About thanyaporn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *