สหกรณ์ฯ เชิญชวนสมาชิก/สมาชิกสมทบ ส่งคลิปการประกอบอาชีพเสริม เพื่อส่งเสริมรายได้

สหกรณ์ฯ เชิญชวนสมาชิก/สมาชิกสมทบ  ที่ประกอบอาชีพเสริม  ด้านอาหาร  ด้านขายของ  ด้านอื่น ๆ  ส่งเป็นคลิปสั้น ๆ  (ผ่าน inbox : wusaving  หรือ email : wusaving@hotmail.com)  ให้สหกรณ์ฯ  เพื่อสหกรณ์ฯ จะได้ประชาสัมพ์ในช่องทางของสหกรณ์ฯ  ในโครงการ “ส่งเสริมอาชีพ เสริมรายได้สมาชิก”

About thanyaporn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *