สหกรณ์ฯ ขอเชิญสมาชิก สมาชิกสมทบ พนักงานมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการ “ออมเงินได้ ใช้เงินเป็น” และโครงการ “การบริหารจัดการหนี้อย่างเป็นระบบ” ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เม.ย. 64 เวลา 09.00 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมเขาหลวง อาคารสหกิจศึกษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แจ้งชื่อได้ที่ โทร. 73172-3 ภายในวันศุกร์ที่ 16 เม.ย. 64 ***สหกรณ์ฯ ให้ค่าอาหารกลางวันทุกคน

 

About thanyaporn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *