สหกรณ์ฯ เชิญชวนสมาชิก/สมาชิกสมทบ เข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมการใช้ app พอเพียง” บันทึกรายรับ และ รายจ่าย ผ่าน application หรือ app อื่น ๆ ที่บันทึกอยู่แล้ว เพื่อช่วยติดตามพฤติกรรมการใช้เงินได้ แบบรายวัน รายเดือน และรายปีของตนเอง ช่วยทำให้บริหารรายได้ ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนดีขึ้น ให้สมาชิกบันทึกรายรับ รายจ่ายของตนเอง ติดต่อกันอย่างน้อย 15 วัน โดยให้ capture หน้าจอ ส่งให้สหกรณ์ฯ ภายในวันที่ 20 ต.ค. 64  รับเสื้อยืดสหกรณ์ฯ จำนวน 10 ตัว เป็นของที่ระลึก  โดยส่งผ่านช่องทาง ดังนี้

1) inbox fb : wusaving
2)Line OA : wusaving
3) email : wusaving@hotmail.com

 

About thanyaporn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *