สหกรณ์ฯ เชิญชวนสมาชิก สมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ฯ เชิญชวนสมาชิก สมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ตำแหน่งประธานกรรมการ 1 ตำแหน่ง และตำแหน่งกรรมการดำเนินการ 6 ตำแหน่ง โดยสมาชิกสามารถดาวน์โหลดใบสมัครhttps://saving.wu.ac.th/ / รับใบสมัครที่สหกรณ์ฯ และสมัคร ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ ตั้งแต่บัดนี้ – 5 พ.ย. 64 เวลา 09.00 – 16.30 น.

ประกาศฯ รับสมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้ง

ใบสมัคร

 

About thanyaporn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *