สหกรณ์ฯ เชิญชวนสมาชิก/สมาชิกสมทบเข้าร่วมโครงการ “วันออมแห่งชาติ”

สหกรณ์ฯ เชิญชวนสมาชิก/สมาชิกสมทบเข้าร่วมโครงการ “วันออมแห่งชาติ”  กับ 3 กิจกรรม ดังนี้

  1. สมัครสมาชิก/สมาชิกสมทบ (เฉพาะลูกจ้างชั่วคราว) ใหม่  รับสมนาคุณ 50 บาท
  2. เปิดบัญชีออมทรัพย์วันเกิด 525 บาท สำหรับสมาชิกที่ยังไม่เปิดบัญชี  ที่มีอายุสมาชิกไม่ครบ 6 เดือน ที่ยังไม่ถึงเดือนเกิด หรือผ่านเดือนเกิดมาแล้ว  สหกรณ์ฯ สมทบให้ทันที 550 บาท
  3. ฝากเงินบัญชีออมทรัพย์วันเกิด  500 – 20,000 บาท

ตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค. – 8 พ.ย. 64  เวลา 09.00 – 12.00 / 13.00 – 15.00 น.

ประกาศฯ

 

About thanyaporn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *