ขอเชิญสมาชิก/สมาชิกสมทบ ลงทะเบียนเข้าประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564

สหกรณ์ฯ เชิญชวนสมาชิก จำนวนไม่เกิน 163 คน ร่วมลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมในห้องประชุม ผ่านหน่วยงาน / ลิ้งค์ / scan qr-code
และร่วมลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านระบบ zoom meeting จำนวนไม่เกิน 1,000 คน  #ไม่มีค่าสมนาคุณ แต่มีสิทธิลุ้นรับรางวัล โดยมีหลักเกณฑ์ที่กำหนด
และเชิญชวนสมาชิกสมทบ (ผู้สังเกตการณ์) จำนวนไม่เกิน 35 คน ร่วมลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมในห้องประชุม
ภายในวันที่ 19 – 30 พ.ย. 64 ท่านใดลงทะเบียนก่อน มีสิทธิก่อน รายละเอียดสอบถามได้ที่ 73172

 

 

1. ข้อปฏิบัติการประชุมใหญ่

2. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  ในห้องประชุม

(1) สำหรับสมาชิก  ตามลิ้งค์  :  https://forms.gle/W6jYV3wFgtfvciB98

(2) สำหรับสมาชิกสมทบ (ผู้สังเกตการณ์)  ตามลิ้งค์  :  https://forms.gle/gVt7VBUcriZybEsU7

3. ลงทะเบียนเข้าประชุม  ผ่านระบบ zoom meeting  (สำหรับสมาชิกเท่านั้น)
ตามลิ้งค์  :  https://wu-ac-th.zoom.us/meeting/register/tJYvduiqqjwoGdHtjC2P5mzYqO2DIswfRsgz

About thanyaporn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *