ข่าวกิจกรรม/โครงการ

สหกรณ์ฯ ขอเชิญสมาชิก/สมาชิกสมทบ เข้าร่วมโครงการ “สอนเกษตร : ปลูกผักกินได้”

สหกรณ์ฯ ขอเชิญสมาชิก/สมาชิกสมทบ เข้าร่วมโครงการ “สอนเกษตร : ปลูกผักกินได้” ในศุกร์ที่ 19 ส.ค. 65 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ศูนย์สาธิตและพัฒนานวัตกรรมเกษตรเทิดพระเกียรติ ร.9 (สวนกล้าดี) 30 ท่านแรกได้รับเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว สมัครได้โดย Scan QR-code หรือผ่านลิ้งค์ https://forms.gle/CNMLMuNF2HYFYCbf9

สหกรณ์ฯ มอบสวัสดิการสำหรับสมาชิกที่ไม่มีบุตร

สหกรณ์ฯ มอบสวัสดิการสำหรับสมาชิกที่ไม่มีบุตร  มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเพียงครั้งเดียว และมีคุณสมบัติดังนี้ ต้องมีอายุ 50 ปีขึ้นไป (พ.ศ. ลบ พ.ศ.) ต้องมีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 120 เดือนขึ้นไป (นับตามจำนวนงวดการส่งเงินค่าหุ้น) สมาชิกสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  / สมาชิกรับรอง 2 ท่าน  /  แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ แบบฟอร์ม ประกาศสวัสดิการสมาชิกไม่มีบุตร