แนวปฏิบัติการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการในเขตหยั่งเสียงเลือกตั้ง

สหกรณ์ฯ กำหนดให้สมาชิกที่มีรายชื่อ หยั่งเสียงเลือกตั้งตามเขตดังนี้

“เขตหยั่งเสียงเลือกตั้งที่ 1”       หมายถึง  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราช

“เขตหยั่งเสียงเลือกตั้งที่ 2”       หมายถึง  หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กรุงเทพมหานคร

โดยให้หยั่งเสียงเลือกตั้งในวันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563  เวลา 12.00 – 14.00 น.

 

 

ประกาศฯ แนวปฏิบัติการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

About thanyaporn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *